דיני חברות

סימן מסחר

משרדנו מטפל שנים רבות ברישום סימן מסחר.סימן מסחר הינו אותיות מילים, ספרות , איורים או צירופים של כל אלה בשחור לבן או בצבעים המשמשים את היצרים כדי לסמן את הסחורות כך שיזוהו על ידי הצרכנים. סימן מסחר הינו בלעדי והוא רשום במחלקת סימני המסחר. רישום סימן מסחר מעניק לבעליו זכות בלעדית לשימוש בסימן אותו רשם וכל המוניטין למוצר שייך לבעל הסימן. רישום הסימן מעניק לבעליו זכות שימוש בלעדית כדי לסמן את מוצריו ואין לאף אחד זכות להשתמש בסימן רשום ללא אישור הבעלים. בקשה לרישום סימן מסחר מוגשת למחלקה לסימני מסחר. במחלקה זו בוחנים את הבקשה וכשירותה ורק לאחר זמן המתנה מאושר הסימן כקבוע וזאת לתקופה של 10 שנים.
הבעיות אשר נתקלים יצרנים ברישום סימן מסחר הן רבות ועל מנת להקל על המבקשים רצ"ב חוברת המפורסמת ברשם סימני המסחר: basictrademarkprotectionbrochure.pdf

משרדנו מייצג שנים רבות חברות יצרניות בתחומים שונים ועוסק בייעוץ ורישום סימני מסחר בארץ ובעולם וכן חידוש ומעקב על הסימנים הרשומים. לעיתים יש צורך בהגשת התנגדות להליך הרישום וייצוג החברה נגד רשם סימני המסחר. המומחיות של משרדנו מתבטאת בניסיון עתיר השנים בתחום.
באתר של רשם סימני המסחר ניתן לקרוא בפירוט וכן למצוא מדריכים , שאלות ותשובות.
רצ"ב קישור לאתר:
https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Pages/default.aspx

סימני מסחר הינם אותיות, ספרות, מילים, דמויות, צלילים או צירופים של אלה, המשמשים את היצרנים או מספקי השירותים כדי לסמן את סחורותיהם או שירותיהם, כך שיזוהו על ידי הצרכן.

רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם, מאפשר לבעליו לבנות לעצמו מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו. בנוסף, רישום הסימן משרת גם את הצרכנים ומונע הטעייה.

הבקשות לרישום סימני מסחר מוגשות למחלקת סימני מסחר, וממתינות לבחינה לפי מועד הגשתן (נכון להיום זמן ההמתנה הינו 7 חודשים). בוחני המחלקה בודקים את כשירות הבקשות לרישום בהתאם לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 ולתקנות סימני המסחר, 1940 ולהוראות העבודה.

תוקף של סימן מסחר הוא לעשר שנים. לאחר תקופה זו ניתן לחדשו לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת, בכפוף לתשלום אגרה מתאימה.

המחלקה אחראית גם על עריכת שינויים בסימני מסחר רשומים, כגון העברת בעלות, הוספת בעל רשות, שינויים בפרטי בעל הסימן וכיו"ב.

דילוג לתוכן