דיני ירושה וצוואות

אין דבר קשה יותר מהמחשבה שיום אחד לא נהייה בין החיים. אין אנו רוצים לחשוב על כך ולכן יש אנשים רבים שלא עורכים צוואה. מניסיוני רב השנים כשאני נשאל האם כדאי לערוך צוואה אני משיב שאדם הרוצה למנוע מבני משפחתו מריבות וסכסוכים עליו לערוך צוואה ערוכה בצורה מקצועית ונכונה. אדם הכותב צוואה חייב להבין כי הצוואה מבטיחה את חלוקת נכסיו וכי אחרי לכתו יחולקו נכסיו בהתאם לרצונו בלבד.

רצונו של אדם כבודו – גם לאחר מותו.

מאחר ובחיינו צברנו נכסים , קיבלנו ירושה וחסכנו כסף נרצה שחלוקת כספנו ורכושנו תהייה על פי רצוננו ולא חלוקה על פי חוק. רק על ידי ערכת צוואה נוכל לקבוע במדויק מה ייעשה בכספנו וברכושנו. אציין כי אנשים אשר לא עורכים צוואה כספם מחולק על פי חוק. חלוקה על פי חוק לא מתאימה לכל אדם.

מאחר ורצוננו כי לאחר מותנו רכושנו יישאר בידי קרובנו וכדי שערכם של נכסינו יישאר במלואו רצוי להתייעץ לפני החלוקה עם יועץ מס ועורך דין וזאת כדי למנוע מלחמות ירושה אשר עלולות להמשך שנים רבות ולגרום לכעס, עצב והרבה פעמים להפסד כספי רב.

הצוואה הינה מסמך משפטי שעל פיו יבוצע רצון המוריש/ה , צוואה מונעת מחלוקות ובעיות ומסדירה בצורה ברורה את חלוקת רכושו של עורך הצוואה . שאלות רבות מתעוררות בעת עריכת צוואה ולכן אני ממליץ להתייעץ עם עורך דין בכל הנוגע לנוסח הצוואה ולחלוקת הרכוש וזאת כדי למנוע טעויות נפוצות אשר עלולות לגרום בעתיד למריבות ועוגמת נפש.

הסיבות והחשיבות בעת עריכת צוואה:

חלוקת הרכוש לבני המשפחה
בעיקרון על פי החוק , יחולקו נכסים אשר לא רשומים בצוואה בצורה שווה בין היורשים. חלוקה זו הינה שווה אך עלולה לגרור ולגרום לבעיות סבוכות . לדוגמא : אדם אשר הקים עסק וצבר רכוש רב בעת מותו וחלוקת נכסיו יחולק כל נכס , דירה, עסק באופן שווה לכל אחד מהיורשים. חלקם גרים בישראל וחלקם מעבר לים, חלקם מעוניינים להשכיר הנכס וחלקם למכרו, חלקם רוצים להמשיך להפעיל את העסק וחלקם לא מעוניינים, אחד היורשים נפטר וכעת ילדיו הינם היורשים וצריך להתנהל עימם , ולכן החלוקה על פי חוק בחלקים שווים עלולה להסתבך. כאשר פונים לייעוץ משפטי ועורכים צוואה בצורה מושכלת הרבה בעיות יפתרו. חשוב לדעת כי אין אדם חייב להוריש את נכסיו לקרובי משפחתו , אנשים רבים אשר הקדישו את רוב חייהם למטרה מעוניינים כי שמם יונצח בצורה זו או אחרת ע"י תרומת רכושם החלקי או המלא לאגודות, למחקר, לקרן המוקמת על שמם וכו'.

חלוקת רכוש על פי פרמטרים כלכליים
מקרים חריגים ומשפחות מסוגים שונים כבר אינם מקרים יוצאי דופן. בעת ייעוץ עריכת צוואה לאחר שתפרוש בפני עורך דינך את מצבך המשפחתי , את היחסים בתוך המשפחה ואת רצונך תקבל ייעוץ לגבי האפשרויות העומדות בפניך . לדוגמא : ברצונך כי אחד מבניך או בנותיך אשר עובדים אתך העסק המשפחתי ימשיכו לפתח את העסק המשגשג. ילדיך האחרים אינם עובדים בעסק . במקרה כזה יש לרשום בצוואה בצורה ברורה את רצונך ולחלק לילדך האחרים נכסים כרצונך.

חלוקת רכוש בהעדר יורשים
לעיתים למנוח אין יורשים . מקרים רבים כגון זה היו נפוצים לאחר השואה . אנשים איבדו את כל משפחתם אך במשך שנות חייהם צברו הון רב ונכסים . אדם נותר ללא יורשים , בעת פטירתו אם לא ערך צוואה , המדינה יורשת את כל רכושו . עריכת צוואה מראש, תשקף במקרה כזה את רצונו של האדם.

צוואה הדדית
צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת כאשר שני בני הזוג עודם בחיים. צוואה זו נערכת על מנת שלאחר פטירתו של אחד מבני הזוג יוכל בן הזוג שנותר להמשיך בשגרת חייו ולא להיות תלוי ברצון טוב של היורשים על פי חוק. בעיקר הדברים אמורים בילדים שעל פי חוק יורשים מחצית העיזבון בחלקים שווים ביניהם. המטרה בצוואה משותפת , ברוב המקרים הינה לאפשר לבן הזוג שנותר בחיים לגור בדירתם המשותפת ואשר ולא לחייבו לחלק את הרכוש לילדיהם המשותפים שהינם היורשים לפני מות שני בני הזוג. בצוואה זו אלמנט של הרגעה לבן הזוג שנותר אך היא צוואה שאין אפשרות לשנותה אלא בעוד שני בני הזוג בחיים. לדוגמה : כשאחד מבני הזוג נפטר לעתים בן הזוג השני מוצא אהבה חדשה ומקים משפחה חדשה . הנפטר לא ירצה שחלקו ברכוש יחולק לילדים שאינם שלו . מטרת הצוואה ההדדית היא ההתחייבות ההדדית בין בני הזוג בחייהם כמו במותם ובחלוקת רכושם על פי רצונם. בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ע"י הוספת סעיף 8א, אשר עיגן את המוסד של צוואה הדדית. להלן הנוסח:

" 8א. (א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;".

שינוי צוואה

יחסנו עם בני משפחתנו כמו גם הנכסים שבבעלותנו משתנים במשך השנים. רצוי אחת תקופה לבדוק את הצוואה ולהחליט אם להותירה ללא שינוי או לערוך צוואה חדשה. צוואתו האחרונה של האדם היא הצוואה התקפה.

הדגשים חשובים כהכנה לעריכת צוואה

במידה והנכם עומדים לפני ערכת צוואה הכינו מראש רשימה המכילה את כל הנכסים. רשימה מפורטת תמנע ככל הניתן מריבות ירושה. הכינו מראש את רשימת חשבונות הבנק, הפיקדונות, ביטוחים, חפצי אומנות, רכבים, מניות, תכשיטים ועוד.
באם הנכם מטופלים בתרופות אשר עלולות להשפיע על דרך קבלת ההחלטות אנא הצטיידו באישור רפואי המשקף את מצבכם הצלול לעריכת צוואה.
הביאו את כל החומר לפגישה עם עורך הדין.
שתפו את עורך הדין בהתלבטויותיכם וחשוב שתבינו שאתם ורק אתם מחליטים כיצד יחולק רכושכם – זו היא בקשתכם האחרונה – השקיעו בה מחשבה!

יפוי כוח מתמשך

במסגרת השירותים המשפטיים הניתנים במשרדנו אנו שמחים להודיע לכלל לקוחותינו כי עורכי הדין במשרדנו הינם מורשים מטעם לשכת עורכי הדין לערוך "ייפוי כח מתמשך".

מדוע יש צורך לחתום על "ייפוי כך מתמשך"?

בעת שאנו בשיא כוחנו הן מבחינה פיזית והן מבחינה מוחית קשה לנו לדמיין שלא תמיד המצב יישאר כך. העתיד אינו ידוע לנו ובאופן טבעי אדם לא רוצה להאמין שהחוסן בו הוא מחזיק היום , לא יישאר לנצח. קשה לי לחשוב בגיל צעיר (40-50) יחסית ולאחר שצברתי הון , רכשתי דירות , חסכתי והשקעתי כסף ובניתי משפחה שיכול להיות מצב שלא אהיה אדון לעצמי. קשה לי לחשוב על דברים רעים שעלולים לקרות לי , קשה לי לחשוב על מצב של חוסר שליטה, קשה לי לחשוב שאולי אהיה מעורב בתאונה, או שחס וחלילה תפקוד אותי מחלה קשה, איבוד הזיכרון, קשה לי לחשוב שיום אחד אהיה תלוי באחרים . קשה לי לחשוב כי כל נכסיי לא יהיו תחת פיקוח , שליטה וסדר.

עד לפני זמן לא רב כאשר אדם הגיע למצב בו אינו יכול עוד לנהל את ענייניו  היה צורך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כדי להכריע ולמנות אדם שינהל את חיי החוסה.
בית המשפט ממנה אפוטרופוס לגוף ולרכוש אשר מנהל את ענייניו של החוסה.

הצורך בחתימה על יפוי כוח מתמשך הגיע מאחר שכל אדם רוצה להחליט בעצמו מי יטפל בענייניו במצב זה ולא להשאיר את ההחלטה לבתי המשפט.

זו היא זכות בסיסית לאדם לשלוט על גורלו ועל ידי התארגנות מראש ובזכות חתימה על יפוי כוח מתמשך אנו דואגים לעצמנו על פי רצוננו הן מבחינה פיזית והן כספית.

מי יכול לחתום על "ייפוי כח מתמשך"?

כל אדם מעל גיל 18 יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך. יש לערוך את ייפוי הכוח בהתאם להוראות. יש לחתום על טפסים מיוחדים המיועדים לכך ולהפקיד את המסמכים אצל האפוטרופוס הכללי.

כל 3 שנים יש לבחון את ייפוי הכוח ולהחליט האם לשנותו או להשאירו כפי שהוא.

מה ההבדל בין "ייפוי כוח מתמשך" לבין מינוי אפוטרופוס?

כדי למנות אפוטרופוס יש צורך לפתוח בהליך משפטי. מינוי אפוטרופוס מצריך מבני המשפחה לפנות לבית המשפט ולאשר כי אדם אינו כשיר עוד לטפל בענייניו הגופניים והכספיים.
מינוי אפוטרופוס הינה פעולה בו בית המשפט מאשר כי מרגע בו ממנים אפוטרופוס האדם מנוטרל מכל רצונו. פעולה זו הינה דרך אל – חזור. כמו כן אין לאדם כל יכולת להחליט על זהות האפוטרופוס או על החלטותיו.
כאשר אדם מחליט לחתום על ייפוי כוח מתמשך ולמנות קרוב או מספר קרובים לטפל בענייניו אין צורך לערב את בית המשפט ויש אפשרות לשנות בכל עת כל סעיף וסעיף . החופש והחירות שהינם זכותו של כל אדם ניתנים על ידי חתימה על מסמך זה. זה יתרון עצום.

צוואה הינה כתב הוראות לאחר מותי , כתב הוראות המפרט את רצוני לחלוקת רכושי לאחר מותי אך יפוי הכוח המתמשך הינו כתב הוראות לאדם חי אשר מסיבות שונות אינו מסוגל להביע את רצונו .
מצב בריאותי רע, מחלות איבוד הזיכרון, תאונות ופגיעות ראש ועוד.

יתרון נוסף על חתימה על יפוי כוח מתמשך היא כי אנו בחורים מראש אדם אשר ינהל את רכושנו , אנו בוחרים אדם שבהכשרתו הוא מומחה וידיעותיו בתחום ימשיכו את דרכנו . לדוגמא : לדורון תיק השקעות מורכב אשר הניב במשך השנים פירות יפים. ניהול תיק זה התאפשר בזכות כישרונו של דורון והדרך בה בחר להשקיע. גם בעת נפילת השוק לא נפגע תיק ההשקעות של דורון אלא התעצם. דורון בחר חבר קרוב שסמך עליו להפקיד בידיו את תיק ההשקעות במקרה ולא יהיה כשיר. דורון בחר באדם שהוא סומך עליו ולא השאיר החלטות בעניין זה לגורמים שאין להם טיפת ניסיון וידע בתחום.

האם "יפוי כוח מתמשך" נותן מענה לכל רצונותיי?

מטרתו של ייפוי הכוח המתמשך הוא לייצר מצב אשר ימשיך את רצונך אם תפגע גופנית ומוחית. בעת חתימה על מסמך זה אנו יוצרים מצב שבני משפחותינו ואהובינו אשר גם כך קשה להם המצב החדש ולא ייאלצו להחליט החלטות אשר עלולות לגרום לסכסוך וקרע משפחתי. קל לדמיין מצב בו לאישה יש שלוש בנות וכל אחת מהן חושבת שהיא יודעת מה רצונה של האם. קל לדמיין מצב בו אב שילדיו חיים מעבר לים במדינות רחוקות נאלצים לעזוב את משפחתם הגרעינית כדי לטפל בנזקק ולספק את צרכיו.

ייפוי כוח מתמשך נותן כעת מענה טוב למצב שלא היה בעבר. מענה שיעטוף את הקן המשפחתי ויגן על ההון והרכוש לאורך זמן.

התיקון החוקתי החדש מאפשר שליטה וניהול חיינו ורכושנו בדרך היחידה שמתאימה לנו.

דוגמאות לנוסח סעיפים בייפוי כוח מתמשך :
"אני מעוניינת כי מטפלת תיקח אותי כל יום לטיול באוויר הפתוח"…
"אני מעוניין כי הכלב שלי ישהה במחיצתי וימשיך לישון בחדרי"…
"אני מעוניינת שמחצית מכספי הביטוח הלאומי אשר מופקדים בחשבוני יועברו לנכדיי עבור לימודים באוניברסיטה בחלקים שווים"…
"אני מעוניין שהחנות שלי תמשיך להיפתח בכל יום וכי מנהל החנות יהיה"…

ככל שנפרט את רצוננו בצורה מדויקת יותר כך יוקל על בני משפחתנו לטפל בנו.

מה יקרה עם רכושי , חשבונות הבנק ועסקיי?

קיימת אפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך למטרה זו בלבד.

הכוונה שבמידה ויש ברשותכם עסקים פעילים, חשבונות בנק השקעות כספיות במניות, נכסים הדורשים טיפול כגון דירות להשכרה, מבני תעשיה וכו' על ידי חתימה על ייפוי כוח מתמשך הנכם יוצרים המשכיות של פעילות עסקית שנוצרה והתפתחה על ידי ניסיונכם במהלך כל השנים. חבל שעסק משגשג, השקעות מוצלחות וניהול נכסים שפעל במשך שנים רבות ייעצר בגלל מצב בריאותי שלא יאפשר המשכיות.

על ידי מתן הוראות ברורות רכושכם יהיה מנוהל על פי רצונכם וכביכול ישרת אתכם כך שתהיו מטופלים בצורה הטובה ביותר ולא תהיו מעמסה על המשפחה.

כאשר אנו לא במצב המאפשר לנו לנהל את רכושנו, מתעוררות שאלות אצל קרובי משפחתנו וזה בדרך כלל המקור לסכסוכים ומריבות. יחסים מורכבים בין בני המשפחה בתקופה כזו מעלה ומעוררת רגשות רעים. לרוב אחד האחים מרגיש שטיפל יותר בהוריו ולכן מגיע לו יותר… נישואין בפרק ב' גם הם יוצרים בעיות בין ילדים ובין בן הזוג. גם גורמים חיצוניים כמו הבנק או העסק מבקשים תשובות לגבי המשך הניהול. קרה מקרה בו אישה נפגעה בתאונת דרכים והבנק הקפיא את חשבונות הבנק עד להוראות ברורות מבית המשפט. בנותיה של אותה אישה הגיעו למצב בו אינן מדברות אחת עם השנייה ואף הן מחכות להחלטת בית המשפט לגבי אופן הטיפול הרפואי והכספי של הנפגעת.

כל הכעס והטירדה היו יכולים להיחסך אילו הייתה האם חותמת בעת שהייתה בשיא כוחה על ייפוי כוח מתמשך.

לסיכום,
כולנו יודעים שלא נהייה כאן לנצח וכי היכולת שלנו להשפיע על העתיד הינה מזערית. אנו יודעים כי לכל שיא יש דעיכה וכל לא תמיד יהיה לנו כוח ויכולת להחליט החלטות. המציאות שמסביבנו משתנה מרגע לרגע ואנו רוצים לדעת שאם יש ביכולתנו להדריך את בני משפחתנו ולעזור להם להחליט החלטות בנוגע אלינו היא רק על ידי מתן הוראות מפורטות. כעת אנו רגועים יותר. עשינו ככל יכולתנו להסביר ולהנגיש לבני משפחתנו האהובים את הדרך. אפשר לראות זאת בדרך מטאפורית כ- להאיר את הדרך , להאיר את הדרך שגם כך קשה לאנשים שאוהבים אותנו לראות אותנו במצב קשה.

אנו ממליצים לכל לקוחותינו לחתום על ייפוי כוח מתמשך .

דילוג לתוכן