האם כדאי לערוך צוואה?

אין דבר קשה יותר מהמחשבה שיום אחד לא נהייה בין החיים. אין אנו רוצים לחשוב על כך ולכן יש אנשים רבים שלא עורכים צוואה. מניסיוני רב השנים כשאני נשאל האם כדאי לערוך צוואה אני משיב שאדם הרוצה למנוע מבני משפחתו מריבות וסכסוכים עליו לערוך צוואה ערוכה בצורה מקצועית ונכונה. אדם הכותב צוואה חייב להבין כי הצוואה מבטיחה את חלוקת נכסיו וכי אחרי לכתו יחולקו נכסיו בהתאם לרצונו בלבד.
רצונו של אדם כבודו – גם לאחר מותו.

מאחר ובחיינו צברנו נכסים , קיבלנו ירושה וחסכנו כסף נרצה שחלוקת כספנו ורכושנו תהייה על פי רצוננו ולא חלוקה על פי חוק. רק על ידי ערכת צוואה נוכל לקבוע במדויק מה ייעשה בכספנו וברכושנו. אציין כי אנשים אשר לא עורכים צוואה כספם מחולק על פי חוק. חלוקה על פי חוק לא מתאימה לכל אדם.

מאחר ורצוננו כי לאחר מותנו רכושנו יישאר בידי קרובנו וכדי שערכם של נכסינו יישאר במלואו רצוי להתייעץ לפני החלוקה עם יועץ מס ועורך דין וזאת כדי למנוע מלחמות ירושה אשר עלולות להמשך שנים רבות ולגרום לכעס, עצב והרבה פעמים להפסד כספי רב.

הצוואה הינה מסמך משפטי שעל פיו יבוצע רצון המוריש/ה , צוואה מונעת מחלוקות ובעיות ומסדירה בצורה ברורה את חלוקת רכושו של עורך הצוואה . שאלות רבות מתעוררות בעת עריכת צוואה ולכן אני ממליץ להתייעץ עם עורך דין בכל הנוגע לנוסח הצוואה ולחלוקת הרכוש וזאת כדי למנוע טעויות נפוצות אשר עלולות לגרום בעתיד למריבות ועוגמת נפש.

הסיבות והחשיבות בעת עריכת צוואה:

חלוקת הרכוש לבני המשפחה

בעיקרון על פי החוק , יחולקו נכסים אשר לא רשומים בצוואה בצורה שווה בין היורשים. חלוקה זו הינה שווה אך עלולה לגרור ולגרום לבעיות סבוכות . לדוגמא : אדם אשר הקים עסק וצבר רכוש רב בעת מותו וחלוקת נכסיו יחולק כל נכס , דירה, עסק באופן שווה לכל אחד מהיורשים. חלקם גרים בישראל וחלקם מעבר לים, חלקם מעוניינים להשכיר הנכס וחלקם למכרו, חלקם רוצים להמשיך להפעיל את העסק וחלקם לא מעוניינים, אחד היורשים נפטר וכעת ילדיו הינם היורשים וצריך להתנהל עימם , ולכן החלוקה על פי חוק בחלקים שווים עלולה להסתבך. כאשר פונים לייעוץ משפטי ועורכים צוואה בצורה מושכלת הרבה בעיות יפתרו. חשוב לדעת כי אין אדם חייב להוריש את נכסיו לקרובי משפחתו , אנשים רבים אשר הקדישו את רוב חייהם למטרה מעוניינים כי שמם יונצח בצורה זו או אחרת ע"י תרומת רכושם החלקי או המלא לאגודות, למחקר, לקרן המוקמת על שמם וכו'.

חלוקת רכוש על פי פרמטרים כלכליים

מקרים חריגים ומשפחות מסוגים שונים כבר אינם מקרים יוצאי דופן. בעת ייעוץ עריכת צוואה לאחר שתפרוש בפני עורך דינך את מצבך המשפחתי , את היחסים בתוך המשפחה ואת רצונך תקבל ייעוץ לגבי האפשרויות העומדות בפניך . לדוגמא : ברצונך כי אחד מבניך או בנותיך אשר עובדים אתך העסק המשפחתי ימשיכו לפתח את העסק המשגשג. ילדיך האחרים אינם עובדים בעסק . במקרה כזה יש לרשום בצוואה בצורה ברורה את רצונך ולחלק לילדך האחרים נכסים כרצונך.

חלוקת רכוש בהעדר יורשים

לעיתים למנוח אין יורשים . מקרים רבים כגון זה היו נפוצים לאחר השואה . אנשים איבדו את כל משפחתם אך במשך שנות חייהם צברו הון רב ונכסים . אדם נותר ללא יורשים , בעת פטירתו אם לא ערך צוואה , המדינה יורשת את כל רכושו . עריכת צוואה מראש, תשקף במקרה כזה את רצונו של האדם.

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת כאשר שני בני הזוג עודם בחיים. צוואה זו נערכת על מנת שלאחר פטירתו של אחד מבני הזוג יוכל בן הזוג שנותר להמשיך בשגרת חייו ולא להיות תלוי ברצון טוב של היורשים על פי חוק. בעיקר הדברים אמורים בילדים שעל פי חוק יורשים מחצית העיזבון בחלקים שווים ביניהם. המטרה בצוואה משותפת , ברוב המקרים הינה לאפשר לבן הזוג שנותר בחיים לגור בדירתם המשותפת ואשר ולא לחייבו לחלק את הרכוש לילדיהם המשותפים שהינם היורשים לפני מות שני בני הזוג. בצוואה זו אלמנט של הרגעה לבן הזוג שנותר אך היא צוואה שאין אפשרות לשנותה אלא בעוד שני בני הזוג בחיים. לדוגמה : כשאחד מבני הזוג נפטר לעתים בן הזוג השני מוצא אהבה חדשה ומקים משפחה חדשה . הנפטר לא ירצה שחלקו ברכוש יחולק לילדים שאינם שלו .

מטרת הצוואה ההדדית היא ההתחייבות ההדדית בין בני הזוג בחייהם כמו במותם ובחלוקת רכושם על פי רצונם. בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ע"י הוספת סעיף 8א, אשר עיגן את המוסד של צוואה הדדית. להלן הנוסח:

" 8א. (א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;"

שינוי צוואה

יחסנו עם בני משפחתנו כמו גם הנכסים שבבעלותנו משתנים במשך השנים. רצוי אחת תקופה לבדוק את הצוואה ולהחליט אם להותירה ללא שינוי או לערוך צוואה חדשה. צוואתו האחרונה של האדם היא הצוואה התקפה.

הדגשים חשובים כהכנה לעריכת צוואה

במידה והנכם עומדים לפני ערכת צוואה הכינו מראש רשימה המכילה את כל הנכסים. רשימה מפורטת תמנע ככל הניתן מריבות ירושה. הכינו מראש את רשימת חשבונות הבנק, הפיקדונות, ביטוחים, חפצי אומנות, רכבים, מניות, תכשיטים ועוד.

באם הנכם מטופלים בתרופות אשר עלולות להשפיע על דרך קבלת ההחלטות אנא הצטיידו באישור רפואי המשקף את מצבכם הצלול לעריכת צוואה.

הביאו את כל החומר לפגישה עם עורך הדין.

שתפו את עורך הדין בהתלבטויותיכם וחשוב שתבינו שאתם ורק אתם מחליטים כיצד יחולק רכושכם – זו היא בקשתכם האחרונה – השקיעו בה מחשבה!

מאת: יצחק לב עו"ד ונוטריון

דילוג לתוכן