פסק דין עליון 6493

זכייה  משמעותית של המשרד בסוגייה מרכזית תחולה של תניית שיפוט זר בישראל. למרות שבבית משפט שלום ומחוזי הבקשה להעברת הדיון לבלגיה נדחתה, החליט בית המשפט העליון כי תניית השיפוט הזר חלה אף על תביעה אישית כנגד הדירקטור של החברה הזרה

בית משפט עליון קבע תקדים חשוב ולפסק הדין נפקות רבה לחברות זרות הפועלות בישראל ועוד.

מומלץ לקרוא ולבחון קבלת ייעוץ בנושא האמור.

דילוג לתוכן